top of page

Verbeeldingskunst

Bij visualisatie gebruik je jouw verbeelding om jouw emoties, gedachten of gewaarwordingen in positieve zin te veranderen. Als het beeld verandert, verandert de emotie en de gedachte die ermee is geassoceerd en daarmee ook de beleving.

Beelden zijn een poort naar de wereld van het onderbewuste en brengen je soms op nieuwe nog onbewandelde wegen. Met andere woorden:
 


 

There are things known,
and things unknown
and in between
there are doors

Door regelmatig met het kind visualisatie oefeningen te doen, ontsteek je een vonk aan creativiteit bij het kind. Het kind leert zichzelf te genezen en krijgt handvatten om zichzelf in de toekomst te helpen.

"Als ik mij verdrietig voel, doe ik mijn ogen dicht en ga ik in gedachten gelukkoekjes bakken", waren de woorden van een meisje van 9 jaar.

"Waar ik mij zorgen over maak zag er uit als een groot oranje monster. Toen ik klaar was, was het een heel klein monstertje geworden", zei een meisje van 8 jaar verbaasd.

De kracht van verbeelding
gecombineerd met diepe ontspanning

           Via diepe ontspanning maakt het kind een innerlijke reis waarin het op een speelse manier gebruikt maakt van de al aanwezige innerlijke                     hulpbronnen en creativiteit voor het oplossen van problemen of klachten en tevens kennis maakt met de magische wereld waarin alles kan. 

 

            Kinderen ervaren steeds meer zelfvertrouwen en eigenwaarde, omdat ze handvatten aangereikt krijgen waarmee ze zelfstandig een situatie                in positieve zin kunnen veranderen.

 

            Kinderen krijgen een beter contact met hun lichaam en hun gevoelsleven. Ze zijn meer gecentreerd en geaard.
 

            Kinderen krijgen meer tools om zich te kunnen ontspannen en beter om te gaan met lastige situaties.

 

            Door regelmatig te ontspannen kunnen kinderen bijtanken en een rustplek vinden in de vaak drukke wereld.

 

            Als rust en ontspanning meer centraal staan in het leven van kinderen, kunnen ze makkelijker omgaan met de stroom van prikkels en zich                    beter afsluiten. Ze kunnen zich beter concentreren en beter leren.

 

            Door een diepe ontspanning worden de hersenen voorzien van zuurstof en dit ontspant het zenuwstelsel. 


            Door het loslaten van oude negatieve denkpatronen maken kinderen ruimte voor het aanleren van nieuwe manieren van denken, nieuwe                      gewoonten en gedrag. Ook gevoelens veranderen in positieve zin mee.

       

            De hersenen hebben het vermogen om te veranderen. Als je in de synapsen snoeit, kunnen neurale verbindingen die niet regelmatig gebruikt

            worden, worden verwijderd zodat de nuttigere verbindingen worden versterkt.

 

 

 

VerbeeldingsKUNST

Gratis visualisatieoefeningen uit mijn boek voor kinderen: pagina Oefeningen
 
bottom of page